Cancellation Policy

Политика отмены 

מדיניות ביטולים

מדיניות ביטול עסקה הינו בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע״ו 2016.

  • לפי החוק, ניתן לבטל עסקה באמצעות הודעה למארגני הפסטיבל -ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי קזחסטן ומרכז אסיה- בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ-7 ימים שאינם ימי מנוחה, לפני מועד הפסטיבל.

  • לאחר ביטול העסקה יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי תוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול ובהתאם למחיר ששולם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ש״ח - הנמוך מביניהם.

 ארגון בינלאומי של יהודים יוצאי קזחסטן ומרכז אסיה ע"ר מס' 58-0306306    טל.: 02-6717589 נייד: 053-7450550 פקס: 077-44499684 ת.ד. 2826 י-ם 9102801 

תקנון